• Home
  • Thẻ: Thị trường xe đạp tương lai

Dự đoán xu thế tương lai của xe đạp

Đối với những người thích leo lên dốc để thử thách những ngọn núi mà nói, có cách nào để làm cho nó dễ đi hơn không? Ngoài crankset 50 / 34T (Compact crankset), hầu hết tất cả mọi người đều nghĩ đến việc tăng bánh đà lên 32T, hoặc thậm chí 36T, để làm cho tỷ lệ bánh răng nhẹ hơn! Hiện nay FSA đã giới thiệu thêm các đĩa răng siêu nén, 48 / 32T và 46 / 30T, đạt tỷ lệ bánh răng siêu nhẹ chưa từng có! Read More