• Home
  • Thẻ: Phương pháp đạp xe leo núi

Đạp xe leo núi có gì vui

Lần sau gặp lại, bạn sẽ trông như thế nào – hãy nhớ đến chuyến đi Tây Song Bản Nạp của Lý Tư.Khi trên máy bay, tôi nghe thấy bài hát “Ngọn lửa hoa hồng” : trôi dạt trên đường vòng / một ngàn người mệt mỏi/ ngày về đích / cô ấy sẽ trông thế nào.Mặc dù chúng tôi đã biết nhau từ lâu, mặc dù đã thấy nhau, nhưng đối với cô ấy, tôi muốn nói rằng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Read More