• Home
  • Thẻ: đạp xe ở tuổi già

Những chú ý khi đạp xe ở tuổi già

Bạn có thể tưởng tượng việc đi xe đạp trên Con đường tơ lụa được thực hiện ở tuổi 75 không? Bạn có dám lớn tiếng thông báo với thế giới về chuyến đi mười năm của mình ở tuổi 75 không? Một đội xe đạp cao tuổi ở Nhật Bản đang thực hiện kế hoạch này Read More