• Home
  • Thẻ: chuỗi cửa hàng xe đạp

Hệ thống cửa hàng xe đạp ở Nhật Bản

Phóng viên MagicCycling trong khoảng thời gian trước khi tới đạp xe Nhật Bản nhân tiện đã tham quan cửa hàng đặc sắc Tokyo. Trong bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu cửa hàng chuyên về quan niệm Shinjuku với năm năm lịch sử. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đưa bạn đến cửa hàng quan niệm yên bạc ở Tokyo CBD. Read More