• Home
  • Thẻ: cách sử dụng xe đạp địa hình

Những lý do bạn nên chọn xe đạp địa hình

Có nhiều lý do tại sao người ta muốn sử dụng một chiếc xe đạp địa hình, và những lý do đó đều là lợi thế của xe đạp trong hầu hết các trường hợp. Chúng tôi đã mở rộng danh sách các lý do từ những trang web khác nhau, nhưng dưới đây tôi sẽ chỉ tóm tắt các lợi ích cốt lõi mà chiếc xe đạp  cung cấp đến cho người dùng như: Read More

Đạp xe trên đường cần ghi nhớ những câu sau

Đạp xe là  thái độ cuộc sống, mục tiêu đầu tiên là đạp xe nhanh, mục tiếp cao hơn là khoảng cách xa, mục tiêu cuối cùng là đạp tới già! Đạp xe trên đường cần ghi nhớ những câu sau Read More