• Home
  • Thẻ: khóa cho xe đạp

Các loại khóa tân tiến cho xe đạp của bạn

Tuần trước, có một khách hàng đến thăm, sau khi lắp đặt xong chiếc xe mới liền đến check, thuận tiện cũng có một tay đua đến kiểm tra. Anh ta mang một hộp khóa mảnh màu đỏ, nói muốn thử. Phạm vi ứng dụng của mảnh khóa màu đỏ rất hẹp, nhưng đối với khả năng và tình trạng thiết lập vận động của nó, thử một chút cũng không có hại gì.  Read More